Vi träffar Christofer Fjellner som är nytt toppnamn för Moderaterna i Stockholms stad för att prata om hans vision för Stockholms stad, vilka hjärtefrågor han har och vad han tror är Moderaternas största utmaning. 

Download(Loading)