All episodes

Gäster: Docent Tomas Ries och f.d försvarsminister Karin Enström Det nya säkerhetspolitiska läget gör många oroliga och risken för en militär konflikt i Ukraina blir allt mer trovä...

Gäst: Irene Svenonius Sjukvården är en av väljarnas viktigaste frågor och särskilt aktuell är den nu i och med pandemin och dess följdeffekter. Vårdköerna växte dock även innan pan...

I veckans brief - Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson berättar om den nya Centralstaden. Vad är visionen och vad betyder det för Stockholmarna? - Det är idag 20 år sedan Fadime...

Gäster: Magnus Lindgren och Kristoffer Tamsons I det här poddavsnittet står tryggheten i Stockholmsregionen i fokus och frågeställningen är vad som är nästa steg för att öka tryggh...

Gäst: Karin Enström Konstitutionsutskottets ordförande Karin Enström berättar om den senaste höstgranskningens slutsatser och vilka ärenden som väntas tas upp i vårgranskningen. De...

I veckans brief v.2 - Elkrisen, Niklas Wykman intervjuas - Säkerhetspolitiken i Europa, Karin Enström intervjuas - Kan man lita på Magdalena Andersson?  

På extraförbundsstämman antog Moderaterna i Stockholms län ett nytt idéprogram. Gruppen har arbetat med att definiera och beskriva Moderaternas grundläggande ideologi och idéer för...

I det här specialavsnittet står sjukvårdspolitik på temat. Hur vill Moderaterna i Stockholms län att sjukvården utvecklas och hur kan vi se till att alla får rätt vård i rätt tid? ...

I det här specialavsnittet står miljö- och skärgårdspolitik på temat. Hur vill Moderaterna i Stockholms län bevara vår unika skärgårsdmiljö och hur vill vi jobba med miljöfrågorna?...

« Newer Episodes Older Episodes »