Gäst: Arba Kokalari

Världen står inför stora och utmanande omställningar och EU måste ta på sig ledartröjan men hur ska vi göra det i en värld som domineras allt mer av USA, Kina och Ryssland? I det här avsnittet förklarar Arba Kokalari på vad som behövs för att Europa och och Sverige ska ta på sig ledartröjan när det kommer till den gröna och digitala omställningen?

Download(Loading)