Vi djupdyker i avtalet som möjliggjorde maktskifte och gav Sverige en moderatledd regering. Detta gör vi med partisekreterare Karin Enström (M) och ledarskribenten Mattias Svensson. Vilka reformer finns och varför är de viktiga för att få Sverige i rätt riktning?

Download(Loading)