Hur regeringsdugliga är Socialdemokraterna?

I veckan presenterade KU sitt granskningsbetänkande. Betänkandet redovisas utskottets granskning av statsrådens tjänsteutövning mot bakgrund av de KU-anmälningar som inkommit under året.  

Ett enat KU riktar tung kritik mot regeringens tjänsteutövning på flera tunga områden. Däribland krishanteringen under coronapandemin, regeringens agerande gentemot Coronakommissionen. Det är förstås extra allvarligt att regeringen trots de brister som KU påtalade förra året, återigen får anmärkningar av KU för sitt bristande agerande under pandemin.

I årets granskning konstaterar utskottet återigen brister i olika ärenden som rör justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Det handlar om flera missvisande uttalanden. Så sent som förra året kritiserades ministern för felaktiga uttalanden.

Riksdagsledamot och KU:s ordförande Karin Enström intervjuas i STHL(M) - PODDEN!

Download(Loading)