- Kristina Axén Olin, fd rektor och riksdagsledamot reder ut regeringens förslag om vad mindre skolpeng till friskolor skulle innebära och vad som egentligen är skolans verkliga problem

- Moderaterna vill ge 3 miljarder extra till försvaret för att säkerställa beredskapen i en allt mer osäker omvärld

- Restrektionerna släpps och valårets första partiledardebatt! 

 

Download(Loading)